آرشیو اخبار
شعار سال 98 فراخوان انتخاب بازنشستگان ،همسران بازمانده وازکارافتادگان کلی نمونه - استانی سومین جشنواره عکس سلفی کارگری با عنوان" من و کارم"
فراخوان شرکت در سومین دوسالانه جشنواره عکس تامین اجتماعی در یک نگاه - اداره کل آذربایجان غربی بیمه زنان خانه دار - اداره کل آذربایجان غربی بیمه ایرانیان خارج از کشور - اداره کل آذربایجان غربی