زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۱۶ اسفند ساعت 14:40 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 18:02    تعداد بازدید: 33076    کد مطلب: 1116

جدول رشته های مورد نیاز بیمه ای ودرمانی
دستورالعمل های اداره کل آموزش


 


رشته ها ومقاطع تحصیلی مورد تایید سازمان جهت بهره مندی کارکنان (بیمه ای ودرمانی ) ازتسهیلات آموزشی سال 1386 - 1385
جدول شماره 1
ردیف
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
1
مدیریت (بیمه ، دولتی، بازرگانی ، اجرائی، مالی  ، صنعتی )
*
*
*
2
علوم اقتصادی (کلیه گرایشها )
*
*
*
3
حسابداری
*
*
*
4
مهندسی صنایع ( برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ، مدیریت سیستم ها وبهره وری ، مهندسی سیستم  های اقتصادی واجتماعی ،مدیریت سیستم ها ، مدیریت صنایع )
 
*
*
5
آمار ( کلیه گرایشها)
*
*
*
6
علوم اجتماعی ( کلیه گرایشها )
*
*
*
7
ریاضی کاربردی
*
*
 
8
ریاضی محض 
*
*
 
9
حقوق  ( کلیه گرایشها )
 
*
*
10
علوم ارتباطات
*
*
*
11
مهندسی کامپیوتر ( کلیه گرایشها )
*
*
 
12
مهندسی برق والکترونیک
*
*
*
13
علوم تربیتی ( مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،تکنولوژی آموزشی ، تحقیقات آموزشی)
*
*
*
14
مشاوره وراهنمایی
*
*
 
15
روابط بین الملل
 
*
 
16
فن آوری اطلاعات IT ( کلیه گرایش ها )
 
*
*
17
رفاه اجتماعی
 
*
 
18
محاسبات بیمه ای ( آکچوئری)
 
*
*
تبصره 1: ردیف 10 صرفاً جهت کارکنان اداره کل حراست واداره کل اموربین الملل و معاونت امور فرهنگی واجتماعی
تبصره 2: ردیف 13 صرفاً جهت کارشناسان آموزش ستاد مرکزی ، ستاد ادارات کل ومدیریتهای درمان
تبصره 3: ردیف 15 صرفاً جهت کارکنان اداره کل حراست واداره کل اموربین الملل
تبصره4: شایان ذکر است اعطای تسهیلات آموزشی صرفا ً به منظور تقویت بنیه علمی کارکنان بوده وهیچ گونه تعهدی مبنی برتطبیق مدرک تحصیلی را به همراه نخواهد داشت .بدیهی است تطبیق مدارک تحصیلی در چارچوب ضوابط ومقررات مورد عمل سازمان صورت خواهد پذیرفت .

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha