زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۱۶ اسفند ساعت 15:05 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 18:00    تعداد بازدید: 1173    کد مطلب: 1119

ضوابط اجرائی سیستم شناسائی ، ارزیابی و انتخاب مدرسان مجاز سازمان
دستورالعمل های اداره کل آموزش


مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان .................
مدیریت محترم درمان تأمین اجتماعی استان ...........
باسلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)
احتـرامـاً ، پیرو دستور اداری شماره 43250/2012 مورخ 4/5/85 ضوابط اجرائی « سیستم شناسائی ، ارزیابی و انتخاب مدرسان مجاز سازمان» و جدول جدید حق التدریس به شرح ذیل اعلام می گردد :
به منظور اطمینان از اثربخش بودن آموزش ، اساتید مورد نظر نیز باید با شاخصهای استاندارد ، شفاف و منطقی شناسائی ، ارزیابی و انتخاب شوند. همچنین انجام مطالعات دقیق و به روز در حوزه های مختلف ، جهت آموزش مطالب به همکاران محترم منوط به صرف زمان و تلاش زیادی است که سازمان باید برای ارتقای انگیزه های لازم جهت مشارکت همکاران و اساتید محترم واجد شرایط داخل و خارج  سازمان ، به نحو شایسته نسبت به پرداخت حق الزحمه مناسب به آنان  اقدام نماید .
1. کلیه همکاران سازمانی که دارای شرایط تدریس بوده و علاقه مند به همکاری جهت تدریس با اداره کل آموزش هستند لازم است نسبت به تکمیل فرم پیوست ، به انضمام کپی ، مستندات ادعا شده ، مدارک مربوط ، جزوات و یا کتب منتشر شده به همراه عناوین دوره های مورد تقاضا جهت تدریس خود را تا تاریخ 1/9/85 به اداره کل آموزش ارسال نمایند . اداره کل آموزش درخصوص دوره های آموزشی تخصصی از حوزه های مربوطه هم استعلام نموده و در نهایت پس از انجام بررسیهای لازم نظر کتبی خود را در مورد واجد شرایط بودن همکار مورد نظر جهت تدریس در سازمان را حداکثر تا دو ماه به مدیریت مربوطه اعلام خواهد نمود. این همکاران پس از مصاحبه و بررسی مستندات در صورت تأیید به عنوان مدرس مجاز سازمان شناسائی و پس از همکاری از  مزایای مربوط برخوردار خواهند شد. پس از انجام بررسی توسط اداره کل آموزش ضرایبی به عنوان ضرایب مجاز پرداخت حق التدریس (بین صفر تا یک ) به صورت حداقل و حداکثر در فرم گواهینامه مربوط به مدرسان مجاز سازمان با حداکثر دامنه 2/0 تعیین می شود که مدیران محترم بنا به نظر خود می توانند یکی از این ضرایب را انتخاب و ملاک پرداخت به همکار سازمانی قرار دهند . کارشناسان آموزش موظفند قبل از قطعی شدن اجرای هر دوره درخصوص مبلغ قابل پرداخت به مدرس همکار را با ایشان قطعی نموده و پس از آن دوره را اجرا کنند.بدیهی است هرگونه پرداخت به این عزیزان بابت تدریس منوط به اخذ مجوز فوق میباشد .
تبصره : همکارانی که به عنوان مدرس مجاز شناسائی می شوند لازم است قبل از شروع تدریس دوره آندراگوژی (  فنون آموزش به بزرگسالان ) را با موفقیت بگذرانند.
2. درخصوص همکارانی که در اوقات اداری نسبت به تدریس اقدام می نمایند ،  تنها زمان مفید تدریس معیار پرداخت می باشد . لذا لازم است در محاسبه زمان تدریس همکاران به ازای هر جلسه 2 ساعته زمان 5/1 ساعت ملاک پرداخت منظور گردد.
3. به منظور کاهش قیمت تمام شده دوره های عمومی و کلیه دوره هائی که امکان برگزاری مشترک آنها بین ادارات کل  و مدیریت های درمان استانها وجود دارد ، بطور مشترک اقدام شود. روسأ و کارشناسان ارشد آموزش استانی موظف هستند بطورمشترک این دوره ها رابررسی ونتیجه رابه اداره کل آموزش اعلام نمایند.
بدیهی است با توجه به اهمیت موضوع ، اجرای موارد فوق در هر استان به عنوان امتیازدر ارزیابی عملکرد رؤسا و کارشناسان آموزش منظور خواهد شد .
4. هر همکار سازمانی جهت امر تدریس مجاز است حداکثر 2 روز (12 ساعت ) در ماه و 18 روز (108 ساعت ) در سال جهت آموزش درون سازمانی اقدام نماید . برای مدت زمان بیش از این لازم است مجوز اداره کل آموزش اخذ گردیده و در  زمان تدریس نیز باید از مرخصی استفاده نماید .
5. در محاسبه مبلغ حق التدریس در ازاء مبلغی که به عنوان حق مأموریت برای همکاران پرداخت می شود از مبلغ محاسبه شده طبق دستورالعمل، معادل پنج درصد کسر و الباقی به همکار مدرس پرداخت خواهد شد .
6. در خصوص همکاران پزشک با درجه فوق دکتری و فلوشیپ تخصصی نیز پرداخت حق التدریس طبق جدول پرداخت به دکترای تخصصی به شرح زیر صورت می گیرد :
الف ) برای همکاران دارای مدرک تحصیلی فوق تخصص نرخ جدول برای دکترای تخصصی ph.D بعلاوه چهار رتبه اضافه .
ب ) برای همکاران دارای مدرک تحصیلی فلوشیپ تخصصی نرخ جدول برای دکترای تخصصی ph.D بعلاوه دو رتبه اضافه .
7. در مورد اساتید خارج سازمان ، ضوابط مشخص شده بیان کننده سقف پرداخت به اساتید می باشد و مدیران محترم می توانند بر اساس مذاکره و تفاهم ، نسبت به تعیین مبلغ حق التدریس با توجه به سقف اعتبارات موجود ، نیاز تعیین شده و صرفه و صلاح سازمان نسبت به عقد قراردادهای آموزش اقدام نموده و در موارد نیاز طبق ضوابط تعیین شده نسبت به اخذ مجوز از اداره کل آموزش اقدام نمایند.
8. این دستورالعلمل و جداول پرداخت حق التدریس پیوست که جایگزین جدول حق التدریس دستور اداری 43250/2012 مـورخ 4/5/85 می شـود از تـاریخ 1/8/85 قابل اجرا بوده و مسئولیت حسن اجرای آن با مدیران کل ، مدیران درمان و کارشناس آموزش استان می باشد .
       اکبرعباسی ملکی
     معاون اداری ومالی
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha