زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۱۶ اسفند ساعت 15:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 12:39    تعداد بازدید: 16233    کد مطلب: 1133

آیین نامه استخدامی - فصل ششم – حقوق استخدامی مستخدمین


 

  ماده 36-
 
مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعی میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به هیات رسیدگی شکایت کنند . هیات رسیدگی مرکب است از سه نفر که از طرف سازمان بیمه های اجتماعی تعیین میشوند .
 
  تبصره –
ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی و اخذ رای در هیات مذکور بموجب مقرراتی خواهد بود که بتصویب شورایعالی میرسد .
 
  ماده 37-
 
رای هیات رسیدگی برای سازمان بیمه های اجتماعی لازم الاجرا است و هرگاه مستخدم به رای صادر ه معترض باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای به دیوان عالی کشور شکایت کند . مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعی می تواند با دو ماه اعلام قبلی از خدمت سازمان بیمه های اجتماعی استعفا کند ،‌ استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر سازمان بیمه های اجتماعی نخواهد بود . استعفا از تاریخی تحقق مییابد که سازمان بیمه های اجتماعی کتباً با آن موافقت کند ، سازمان بیمه های اجتماعی باید ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعفا‌ رد یا قبول استعفا را کتباً ‌اعلام دارد ،‌ اگر در پایان دو ماه مذکور رد یا قبول استعفا‌ اعلام نگردد این امر در حکم قبول استعفا‌ تلقی خواهد شد .
  ماده 39-
 
استخدام مجدد مستخدم ثابت که طبق ماده 38 این آئین نامه استعفا‌ کرده است در صورت احتیاج بوجود او مانعی ندارد ،‌ سن این قبیل مستخدمین بشرط واجد بودن کلیه شرایط استخدام نباید از 40 سال بعلاوه مدتی که بصورت مستخدم ثابت در سازمان بیمه های اجتماعی خدمت کرده است تجاوز نماید .
 
  تبصره 1 –
سازمان بیمه های اجتماعی می تواند این قبیل افراد را از طی دوره خدمت آزمایشی موضوع ماده 8 معاف کند .
  تبصره 2 –
چنانچه این افراد داوطلب خدمت در رتبه استخدامی سابق خود یا رتبه پائین تر باشند سازمان بیمه های اجتماعی می تواند آنان را از گذرانیدن امتحان معاف سازد .
 
  ماده 40-
 
در صورتیکه مستخدم ثابت مدت پانزده روز بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت مستعفی شناخته شده و استخدام مجدداً و به هر عنوان در سازمان بیمه های اجتماعی ممنوع است تشخیص عذر موجه با مدیر عامل سازمان بیمه های اجتماعی خواهد بود .

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha