کد خبر: 81953
گفتگوی مهندس معیری مدیرکل دفتر راهبری سیستم ها با برنامه مخاطب خاص رادیو سلامت با موضوع خدمات غیرحضوری سازمان