کد خبر: 82199
مصاحبه تلفنی مشاور معاونت بیمه ای سازمان با رادیو اقتصاد به مناسبت روز تامین اجتماعی و معرفی خدمات بیمه ای سازمان