کد خبر: 82311
مصاحبه تلفنی مدیرکل روابط عمومی سازمان و معاون برنامه ریزی و نظارت اداره کل درمان مستقیم با برنامه تهران کلینیک رادیو تهران به مناسبت روز تامین اجتماعی