کد خبر: 82338
سخنرانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش تامین اجتماعی، حامی رونق تولید