کد خبر: 84796
بازدید مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی همراه با مدیران ارشد این سازمان از کارخانه کروز