معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی

تلفن  : 66563942 -021   و    66563962 -021

فکس : 64028390 -021

نشانی سایت :                                             farhangi.tamin.ir

پست الكترونيكي :                                     farhangi@tamin.ir

آدرس پستی:

تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به فاطمی، نبش کوچه ستاره، ساختمان شماره 4 تأمین اجتماعی، پلاک1، طبقه هفتم  -  کد پستی :  1418654718

سامانه تلفن گویای مرکز مشاوره سازمان تأمین اجتماعی: 1420

سامانه پیامک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی:      100014211

سامانه پاسخگویی به سوالات از طریق سامانه 1420 و دریافت کد رهگیری:  

                   http://www.tamin.ir/qa/add                                                                                                      

                             تلفن :    64028402 -021

                             فكس:   64028390 -021

 

اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان ها

تلفن :   66563979 - 021   و   66563944 -021

فکس :  64028363 - 021

آدرس :تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به فاطمی، نبش کوچه ستاره، ساختمان شماره 4 تأمین اجتماعی، پلاک1، طبقه ششم-  کد پستی :  1418654718

 

اداره کل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران

تلفن  :  66563959 -021   و  66563967 - 021

فکس : 64028309 - 021
آدرس :تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به فاطمی، نبش کوچه ستاره، ساختمان شماره 4 تأمین اجتماعی، پلاک1، طبقه پنجم -  کد پستی :  1418654718

 

 

اداره کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان

تلفن  :  66563959 - 021     و    66563967 - 021

فکس : 64028309 - 021
آدرس :تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به فاطمی، نبش کوچه ستاره، ساختمان شماره 4 تأمین اجتماعی، پلاک1، طبقه چهارم  -  کد پستی :  1418654718  
 

 

سازمان  تامین اجتماعی مرکزی

رییس هیات مدیره و مدیرعامل
مرکز تلفن :9-64501
نمابر: 66937007

دفتر هیات مدیره 
تلفن: 66580552
نمابر: 66935078

معاونت مدیر عامل در امور اداری و مالی
تلفن : 66580653
نمابر:  66580654

معاونت مدیر عامل در امور اقتصادی و برنامه ریزی
تلفن : 66932320
نمابر:  66580636

معاونت فني و درآمد
تلفن: 66932421
نمابر: 66931028

معاونت مدیر عامل در امور حقوقی و مجلس
تلفن (حقوقي): 66580536
نمابر:  66580566

معاونت مدیر عامل در امور درمان
تلفن : 66930019
نمابر:  66580637